dissabte, d’octubre 02, 2004

El Pais infringueix el Codigo Penal

El diari el Pais ha infringuit el codigo penal repartin un CDjunt amb softonic.com on hi han diferents programes per debloquejar proteccions dels CD's.
Noticia: HispaMP3